Proiecte de hotărâri

Proiecte de Hotărâri 2024

Proiect de hotarareData
PHCL.3- APROBARE BUGET LOCAL 2024feb 2024

Proiecte de Hotărâri 2023

Proiect hotarare
19.10.2023-anunt dezbatere publica - PHCL IMPOZITE SI TAXE 2024

ANEXA la PHCL nr.59 - impozite si taxe 2024

1,PHCL. 59 -impozite si taxe locale 2024

1,1,1,PHCL nr.42-A1 - INDICATORI DE PERFORMANTA

1,1,PHCL.nr.42 - mod organizare serviciu de apa

1,2,PHCL nr. 42-A2- modul de contractare si plata

PHCL nr. 42- A3 - REGULAMENT serviciu apa

1,4,PHCL nr. 42.A4 -1- anexe caiet de sarcini

1,4,PHCL nr.42 -.A4 - caiet sarcini

1,5,PHCL nr. 42-.A5 - model contract apa

Proicte de Hotarari 2022

Nr. Crt.Continut
14PHCL nr. 14- aprobare aviz oportunitate - PUZ -GHEORGHE PAUL DANIEL - GHEORGHE ADRIANA
13PHCL nr. 13- aprobare aviz oportunitate - PUZ - LUCA MARIUS FLORIN - LUCA MIHAELA
12PHCL 12 _-privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local
11PHCL 11 -privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021
10PHCL 10 -privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-2022, semestrul II
8PHCL 8 - rectificarea bugetului local - luna februarie 2022
7PHCL 7 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general ale obiectivului de investitie MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
6PHCL 6 - pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Podgoria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”
4PHCL 4 - privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 239.00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Podgoria
1PHCL. nr.1- REORGANIZARE RETEA SCOLARA 2022-2023
5PHCL.5- APROBARE BUGET LOCAL 2022
3PHCL.3- modificare contract delegare ATRAS

Act aditional si anexa, in proiect - PHCL nr 3
2PHCL nr. 2 -PLAN ACTIUNI 2022- Lg 416-2021
9

Dezbateri publice

Anunt public salubrizare - Podgoria.

1,PHCL nr. 11-2021

1,Raport PHCL 11-2021 -

1,REFERAT APROBARE la PHCL nr. 11-2021

2,PHCL nr. 12-2021

2,Raport PHCL 12-2021

2,REFERAT APROBARE la PHCL nr. 12-2021-

3,.A3 la PHCL nr.13 - indicatori tehnici tinte - podgoria

3,.studiul oportunitate - solutie optima delegare-podgoria

3,STUDIU DE oportunitate modalitatea de gestiune - podgoria

3.A1 la PHCL nr. 13 - indicatori performanta salubrizare - podgoria

3.A2 la PHCL nr.13- Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare- podgoria

3.A4 la PHCL nr. 13 - penalitati - podgoria

3.A5 LA PHCL nr.13- REGULAMENT SALUBRIZARE - podgoria

3.A6.1 la PHCL nr. 1-CAIET COLECTARE - podgoria

3.A6.2- PHCL nr.13 CAIET DEMOLARI - podgoria

3.A6.3. la PHCL nr. 13 - CAIET CADAVRE - podgoria

3.PHCL nr. 13 organizare serviciu salubrizare - podgoria

3.PHCL 13 ...raport _organizare serviciu salubrizare - podgoria

3.PHCL 13...referat primar organizare SERVICIU salubrizare - podgoria

3.Studiu de specialitate aprobare indicatori - podgoria

3.studiul oportunitate - delegare operare -podgoria

Proicte de Hotarari 2021

Nr. Crt.Continut
42PHCL. nr. 42 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei-
41PHCL. nr. 41 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al
40PHCL. nr. 40 -impozite si taxe locale 2022

PHCL. nr. 40 - impozite si taxe 2022 PROIECT - ANEXA
39PHCL. nr. 39 Privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare ce se vor
38PHCL. nr. 38 desemnarea unui reprezentant al Consiliulului local Podgoria care
37PHCL. nr. 37 aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
36PHCL. nr. 36 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente
35PHCL. nr. 35 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
34PHCL. nr. 34 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al
33PHCL. nr. 33 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al-
32PHCL. nr. 32 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a devizului
31PHCL nr. 31 privind declararea bunurilor imobile rezultate in urma finalizarii
30PHCL. nr. 30 privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii
29PHCL. nr. 29 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local
28PHCL. nr. 28 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
27PHCL nr. 27 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in
26PHCL nr. 26 privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul
251,PHCL nr. 25
241,PHCL nr. 24
21PHCL. nr. 21- 2021
20PHCL 20 - 2021
19PHCL 19 -2021
18PHCL. nr. 18 - studiu de oportunitate ATRAS 2021
17PHCL. nr. 17- cuantum si numar burse scolare 2020-2021
16PHCL. nr.16- titlul de cetatean de onoare
15PHCL nr. 15- APROBARE BUGET LOCAL 2021
14PHCL nr. 14-2021 - neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii proceduri ...pt anii scolari2021-2022-2023
10PHCL nr. 10...2021
9PHCL nr. 9 ...2021
8PHCL nr. 8 ...2021
7PHCL nr. 7...2021
6PHCL. nr. 6-2021
5PHCL nr. 5 -2021
4PHCL nr.4-2021
3PHCL nr.3 - 2021
2PHCL nr. 2 - 2021
1PHCL. nr.1- 2021

PROIECTE DE HOTĂRÂRI 2019

Nr. crt.TitlulData
40Anexa la PHCL - impozite si taxe 2020.pdf-27,11,2019

Proiect de hotarare - impozite si taxe 2020
27.11.2019
33PHCL nr. 33- din 17,10,2019-rectificarea bugetului local octombrie 201917.10.2019
32PHCL nr. 32-din 30,09,2019-VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL - DL. PUSCOI NECULAI pdf30.09.2019
31PHCL nr. 31 din 30,09,2019 - aprobare ROF CL.- forma revizuita - COD ADMN30.09.2019
30PHCL nr. 30 din 30,09,2019 - modificarea organigramei si a statului de functii 201930.09.2019
29PHCL nr. 29 din 28,08,2019 - valoarea totala a proiectului - Imbunatatirea sigurantei publice prin tehnologii noi LED.docx28.08.2019
28PHCL nr. 28 din 28,08,2019 - aprobarea solicitare scrisoare de garantie din partea F.G.C.R. - I.F.N. S.A.28.08.2019
27PHCL nr. 27 din 28,08,2019 -rectificarea bugetului local 201928.08.2019
26PHCL nr. 26 din 28,08,2019- reintregire excedent bugetar28.08.2019
25PHCL nr. 25din 12,08,2019- APROBAREA IIMPLEMENTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE- PRIMUL PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES12.08.2019
24PHCL nr. 24din 1,08,2019- EXTINDERE SISTEM APA - ORATIA - TABACARI01.08.2019
23PHCL nr. 23 din 19,07,2019- alegerea Presedintelui de sedinta - august, septembrie, octombrie 201919.07.2019
22PHCL nr. 22 din 5,07,2019 - APROBARE EXECUTIE BUGETARA -TRIM II05.07.2019
21PHCL.nr. 21 DIN 5,07,2019- Raport privind activitatea asistentilor personali -1,01-30,06,201905.07.2019
20PHCL_nr._20_din 31,05,201931.05.2019
19PHCL nr. 19 din 17,05,2019 - aprobare ROF Aparat de specialitate al Primarului comunei Podgoria17.05.2019
18PHCL nr. 18 din 17,05,2019- numar personal, organigrama, stat de functii Aparat de speciliatate al Primarului comunei Podgoria17.05.2019
17PHCL nr. 17 din 17,05,2019-inchidere exercitiu financiar 201817.05.2019
16PHCL nr.16 din 2,05,2019- punere in aplicare sentinta nr. 61 din 23,01,201902.05.2019
15privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni (mai, iunie, iulie 2019)23.04.2019
14privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 201919.03.2019
13pentru aprobarea participării comunei Podgoria, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”19.03.2019
12privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investitie:
„Sistem de canalizare menajera localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”
18.03.2019
11privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investitie:
„EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU”
18.03.2019
10pentru aprobarea participării comunei Podgoria, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară01.03.2019
9pentru aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici actualizati privind obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul Buzau”22.02.2019
8Privind stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Comunei Podgoria, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul Europen din anul 201922.02.2019
7Privind neasumarea responsabilitatii Unitatii administrativ teritoriale - comuna Podgoria a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-202322.02.2019
6Privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică
11.02.2019
5Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniverstar de pe raza de competenta a Unitatii Administrativ Teritoriale - Comuna Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019 -202031.01.2019
4privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului LEICA PETRICĂ, inainte de expirarea duratei normale a mandatului31.01.2019
3privind utilizarea sumei de 343 101 lei din execedentul constituit la data de 31.12.201821.01.2019
2privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni ( februarie, martie, aprilie 2019)30.01.2019
1privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2019 pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare30.01.2019