Planuri de acţiuni şi dezvoltare

PLANURI DE DEZVOLTARE

  • Asfaltarea DC 148 Podgoria-Coţatcu
  • Distribuţie gaze naturale
  • Reabilitare şcoală Coţatcu şi construirea a două grădiniţe în satele Podgoria şi Coţatcu 
  • ​Construirea unei săli de sport
  • Construirea unui sediu administrativ
  • Amenajare spaţii verzi
  • Realizarea unui parc eolian cu o putere de 45 MW
  • Amenajarea unui centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Pleşeşti
  • Alimentarea cu apă a satelor Pleşeşti şi Tăbăcari

PLANURI DE ACŢIUNI