HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

1,macheta centralizator HCL1-2-3-4-5-6-7-2023-sedinta ORDINARA

2,macheta centralizator HCL 8- 2023-sedinta EXTRAORDINARA

3,macheta centralizator HCL 9-10-11-12-13- 2023-sedinta EXTRAORDINARA

4,macheta centralizator HCL 14-15- 2023-sedinta EXTRAORDINARA

5,macheta centralizator HCL 16-17-18-19-20- 2023-sedinta EXTRAORDINARA

6,macheta centralizator HCL -21-22,23- 2023-sedinta ORDINARA

7,macheta centralizator HCL -24,25,26- 2023-sedinta ORDINARA

8,macheta centralizator HCL -27,28,29- 2023-sedinta ORDINARA

9,macheta centralizator HCL- 30,31,32,33- 2023-sedinta ORDINARA

10,macheta centralizator HCL-34,35,36,37- 2023-sedinta ORDINARA

11,macheta centralizator HCL 38-47- 2023-sedinta ORDINARA

12,macheta centralizator HCL 48- 2023-sedinta ORDINARA

13,macheta centralizator HCL 49-50- 2023-sedinta ORDINARA

14,macheta centralizator HCL 51-54- 2023-sedinta ORDINARA

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 2023

Nr.Crt.ContinutData
1HCL 1 -31,01,2023- REORGANIZAREA RETEA SCOOLARA 2023-202431.01.2023
2HCL 2 -31,01,2023- PLAN DE ACTIUNI LEGEA 416,,2001cx31.01.2023
3HCL 3 -31,01,2023 - validarea dispozitia nr. 1 din 5.01.202331.01.2023
4HCL 4 -31,01,2023 -Regulament eliberare acord de functionare activitati comerciale31.01.2023
5HCL 5 -31,01,2023- masuri demersuri - ECO BUZAU 200931.01.2023
6HCL 6 -31,01,2023-Act aditional nr. 2- CONTRAT SC ACVATERM31.01.2023
7HCL 7 - stabilire salarii de baza pt FP si PC -1,01,2023

HCL 7 ANEXA -31,01,2023 -stabilire salarii de baza pt FP si PC -1,01,2023
31.01.2023
8HCL 8 - APROBARE BUGET LOCAL 2023

HCL 8 - 3.02.2023-buget din subventii si venituri proprii (1)

HCL 8 - 3.02.2023-buget din subventii si venituri proprii (2)

HCL 8 - 3.02.2023-buget din subventii si venituri proprii (3)
03.02.2023
9HCL 9 -aprobarea regulamentului , cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local in baza Legii 41628.02.2023
10HCL 10 - rectificare buget luna februarie 202328.02.2023
11HCL 11 -utilizare excedent bugetar constituit in 2022 pt. 2023- 166,00 mii28.02.2023
12HCL 12 - dizolvare, lichidare, radiere PROGAZ BUZAU 200928.02.2023
13HCL 13 - PRESEDINTE DE SEDINTA -martie-aprilie-mai 202328.02.2023
14HCL 14 - aprobare proiect DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE, ECHIPAMENTE DIGITALE28.02.2023
15HCL 15 - DALI si DEVIZ ACTUALIZAT-DC 120- ETAPA 216.03.2023
16HCL 16 -31,03,2023-Aprobarea menținerii Comunei Podgoria, Județul Buzau la parteneriatul tip DLRCLEADER31.03.2023
17HCL 17 -31,03,2023-privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliul local al comunei Podgoria31.03.2023
18HCL 18 -31,03,2023-privind indreptarea erorilor materiale inscrise in Hotararea Consiliului local Podgoria nr. 40 din 23.1131.03.2023
19HCL 19 - 31,03,2023-aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a31.03.2023
20HCL 20 - aprobarea Protocolului de colaborare incheiat între Ministerul Muncii și31.03.2023
21HCL 21 -Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 26 din 18.07.202228.04.2023
22HCL 22- aprobarea incheierii contractului de achizitie publica de servicii a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Podgoria28.04.2023
23HCL 23 - -ANEXA -stabilire salarii de baza pt FP si PC -28.04.202328.04.2023
24HCL 24 -aderare comuna Podgoria la noul parteneriat GAL24.05.2023
25HCL 25 -dotare cu microbuze electrice pentru copii24.05.2023
26HCL 26 - indicatori tehn si deviz -cONTINUARE LUCRARI CANALIZARE PODGORIA - LOT 224.05.2023
27HCL nr. 27-31,05,2023-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii –sursa F- pe anul 202331.05.2023
28HCL 28 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul serviciului “CONSILIUL LOCAL PODGORIA - SERVICIUL APĂ CANALIZARE SALUBRIZARE”

HCL nr. 28 -31,05,2023 - ANEXA
31.05.2023
2929,HCL.nr.29-acordului de parteneriat si a regulamentului de organizare si functionare al parteneriatului pentru dezvoltare locala

1.Anexa hcl 29 - ACORD DE PARTENERIAT_Primaria_Podgoria (1)

2. Anexa 2 hcl 29 - Regulament _acord_de parteneriat_Primaria_Podgoria
31.05.2023
3030,HCL.nr.30- PRESEDINTE DE SEDINTA -IUNIE-IULIE-AUGUST 202330.06.2023
3131,HCL nr. 31 - Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului IORGA DUMITRU30.06.2023
3232,HCL nr. 32-privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local30.06.2023
3333,HCL nr. 33 - privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public30.06.2023
3434,HCL. nr.34-31.07.2023 -indreptarea erorilor materiale din Hotararea Consiliului local Podgoria nr. 19 din 31.03.202331.07.2023
3535,HCL.nr.35-31.07.2023- rectificare buget 202331.07.2023
3636,HCL.nr.36-31.07.2023-Acord parteneriat -Federatia Organizatiilor Ramnicene de Tineret

Anexa 1 si Anexa 2 - HCL 36-31,07,2023-POCA Acord + regulament FORTES
31.07.2023
3737,HCL. nr.37-31.07.2023 -Modificarea si completarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului local Podgoria nr. 19 din 31.03.2023

37,anexa 1 revizuita -HCL 37 (2)

37,anexa 1 revizuita -HCL 37 (1)
31.07.2023
3838,HCL.nr.38--ANEXA- 1Plan de actiune -accesul tinerilor la pozitii decizionale31.08.2023
3939,HCL.nr.39-privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei PODGORIA, Judeţul BUZĂU31.08.2023
4040.HCL.nr.40 -darea in administrare si exploatarea serviciului public de alimentare cu apa catre S.p.j. APA-CANALIZ-SALUBRIZ

40,HCL nr.40 -A1 - INDICATORI DE PERFORMANTA

40,HCL nr. 40-A2 penalitati

40, HCL nr.40-A3 preturi practicate
31.08.2023
4141,HCL.nr.41 -privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

41,HCL nr.41 Anexa-cuprinzand tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public
31.08.2023
4242,HCL.nr.42 -privind stabilirea perioadei de reglementare economică a serviciului de alimentare cu apă organizat la nivelul U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău31.08.2023
4343,HCL nr. 43 - Privind aprobarea activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I -2023

43,HCL nr. 43- RAPORT-privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
31.08.2023
4444,HCL nr.44 - neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii proceduri ...pt anii scolari2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-202731.08.2023
4545,HCL nr.45-ANEXA Politica publica educationala

45,HCL. nr.45-Privind aprobarea Politicii educationale Edu-Forte si a Planului de masuri -implementarea educatiei nonformale in curricula formala
31.08.2023
4646,HCL.nr. 46- privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria, pe luna AUGUST 202331.08.2023
4747,HCL.nr.47 - privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE- NOIEMBRIE 202331.08.2023
4848,HCL. nr.48 - indicatori tehnico economici si deviz general - MODERNIZARE DC 120 RM SARAT- PODGORIA- PLESESTI -ETAPA 2

48,Anexa 2 - hcl 48 - deviz estimativ

48,Anexa 1 -HCL 48-18.09.2023
18.09.2023
4949,HCL nr. 49-A2- modul de contractare si plata

49,HCL nr.49 -.A4 -CAIET DE SARCINI PROPRIU

49,HCL nr.49-A1 - INDICATORI DE PERFORMANTA

49,HCL.nr.49 - privind organizarea şi funcţionarea serviciului de utilităţi publice - serviciul public de alimentare cu apă - al comunei PODGORIA, judeţul Buzău

49,HCL nr. 49-.A5 - model contract apa

49,HCL nr. 49- A3 - REGULAMENTUL PROPRIU AL SERVICIULUI DE APA
18.09.2023
5050,HCL nr. 50 -privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ ATRAS a comunei Racovita, judetul Braila

50,HCL nr 50- ANEXA- DATE DE IDENTIFICARE
29.09.2023
5151,HCL.nr.51- privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria, pe luna octombrie 202331.10.2023
5252,HCL nr. 52- Privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala31.10.2023
5353,Acord de parteneriat - Anexa la HCL 53-31.10.2023

53,HCL nr. 53-pentru aprobarea Acordului „Dotarea cu microbuze
31.10.2023
5454,HCL. nr.54 -deviz general si memoriu tehnic -CONTINUARE LUCRARI CANALIZARE PODGORIA - LOT 2 (Recuperat)31.10.2023
55HCL nr. 55 -28.11.2023- privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria, pe luna NOIEMBRIE 202328.11.2023
56HCL nr. 56-28.11.2023- privind constatarea incetarii calitatii de membru asociat al A.D.I. a Transportului Public din Ramnicu Sarat­ ATRAS a comunei Ciorasti28.11.2023
57HCL nr. 57-28.11.2023- privind stabilirea unei suprafete de teren neproductiv in vederea depositarii temporare a deseurilor biodegradabile provenite din gradini( biodeseuri - deseuri verzi)28.11.2023
58HCL nr.58-28.11.2023- privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada DECEMBRIE 2023-IANUARIE-FEBRUARIE 202428.11.2023

Hotarari Consiliu Local 2022

Nr.Crt.ContinutData
45HCL nr. 45 -28.12.2022- Pentru aprobarea alocarii unei sume de la bugetul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, in vederea efectuarii unor cheltuieli pentru Pomul de Craciun_compressed28.12.2022
44HCL 44 -privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul fiscal 2023, la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau_compressed

ANEXA la HCL nr. 44 - impozite si taxe 2023_compressed
28.12.2022
43HCL nr. 43-21,12,2022- privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria - luna DECEMBRIE 2022_compressed21,12,2022
42HCL nr. 42 -12,12,2022- privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria - luna DECEMBRIE 2022_compressed12,12,2022
41HCL. nr.41-28,11,2022- privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada DECEMBRIE 2022 - IANUARIE- FEBRUARIE 2023_compressed28,11,2022
40HCL. nr.40-privind aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2022-202328,11,2022
39HCL 39-Privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare – contract de achiziţie publică de servicii – a gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T.28,11,2022
38HCL nr. 38 -28.11.2022-privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria - luna noiembrie 2022_compressed28.11.2022
37Anexa la HCL 37- RAPORT -privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor_compressed

Anexa la HCL 37- RAPORT -privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor_compressed
31.10.2022
36HCL. 36 -privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 145,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Podgoria rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.202129,09,2022
35HCL nr. 35 -29,09,2022- privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Podgoria - luna septembrie 2022_compressed29,09,2022
34HCL nr. 34 Privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau prin infiintarea unui post de sofer29,09,2022
33HCL NR. 33 privind aprobarea majorarii tarifului la biletele de calatorie si abonamente pentru transportul public de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban d31,08,2022
32HCL. nr.32- 31,08,2022-privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 2022_compressed31,08,2022
31HCL 31-privind punerea in aplicare a Deciziei Civile nr. 3729.12.2021, ramasa definitiva, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, in dosarul nr. 24171212019 si a Sentintei Civile nr. 60124.06.202131,08,2022
30HCL nr.30 -privind interzicerea circulaţiei pe timpul nopţii pe drumurile de exploatare agricolă din comuna Podgoria, judeţul Buzău, a vehiculelor cu tracţiune mecanică şi tracţiune animală31,08,2022
29HCL. nr.29-31,08,2022 -privind indreptarea erorilor materiale inscrise in cuprinsul Hotararii Consiliului local Podgoria nr. 10 din 28.02.2022_compressed31.08.2022
28HCL. nr.28-31,08,2022- rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli luuna august 202231,08,2022
27HCL nr. 27- Privind aprobarea actualizarii componentei Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget -finante, administrarea domeniului public si privat29,07,2022
26HCL nr. 26 -18.07.2022- privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL PODGORIA - SERVICIUL APĂ CANALIZARE SALUBRIZARE”_compressed

Anexa la HCL nr. 26-18.07.2022_compressed
18.07.2022
25HCL nr. 25- Privind transformarea unei functii publice de executie vacante de nivel superior in nivel inferior de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Organigramei si Statului de functii18.07.2022
24HCL nr. 24 - Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate si a raportului de informare si consultare a publicului ce urmeaza a fi reglementate prin documentatia Plan Urbanistic Zonal30.06.2022
23HCL NR. 23 - privind punerea in aplicare a Deciziei Civile nr. 60311.10.2021, completata prin Decizia nr. 8714.02.2022, ramase definitive, pronuntate de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 1514287201830.06.2022
22HCL NR. 22 -30,06,2022- Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei PANAETE MIHAELA, ca urmare a decesului acesteia, precum si vacantarea locului de consilier30,06,2022
21HCL nr. 21 -31,05,2022-privind acordarea unui sprijin financiar doamnei ASANACHE AURICA in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu31.05.2022
20HCL nr. 20 -31,05,2022- privind acordarea unui sprijin financiar familiei domnului TRESTIANU MARIAN, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu31.05.2022
19HCL nr. 19 - privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Podgoria pentru perioada IUNIE – IULIE- AUGUST 202231.05.2022
18HCL 18-31,05,2022- REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CONSILIUL LOCAL_compressed31.05.2022
17HCL nr .17-privind aprobarea proiectului de investitie “Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice Comuna PODGORIA, judetul BUZĂU”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia24.05.2022
16HCL nr. 16 privind aprobarea proiectului ,,LUCRARI DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE, COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia

HCL 16 -Anexa - Nota de Fundamentare SCOALA_compressed
24.05.2022
15HCL nr. 15-privind aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructură TIC in comuna PODGORIA, județul BUZĂU”, a cheltuielilor legate de proiect24.05.2022
14HCL nr. 14-29.04.2022-Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate si a raportului de informare si consultare a publicului ce urmeaza a fi reglementate prin documentatia puz29.04.2022
13HCL 13-29.04.2022- Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate si a raportului de informare si consultare a publicului ce urmeaza a fi reglementate prin documentatia Plan Urbanistic Zonal29.04.2022
12HCL nr. 12 -31.03.2022- privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local - act aditional nr 2-2022_compressed31.03.2022
11HCL nr. 11 - 31.03.2022-privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021_compressed31.03.2022
10HCL 10 din 28.02.2022 - privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar28.02.2022
9HCL 9 din 28,02,2022- presedinte de sedinta -martie, aprilie, mai28.02.2022
8HCL 8 DIN 28,02,2022- RECTIFICARE BUGET - LUNA FEBRUARIE 202228.02.2022
7HCL 7 -28,02,2022- pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Podgoria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Buzău 200928.02.2022
6HCL 6 DIN 28,02,2022- privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 239.00 mii lei din excedentul anual al bugetului local28.02.2022
5HCL 5 -11,02,2022-aprobarea cererii de finantare si a devizului general ale obiectivului de investitie MODERNIZARE INFRASTRUCTURA10.02.2022
4HCL 4 -10,02.2022- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202210.02.2022
3HCL 3 -31,01,2022- privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public31.01.2022
2HCL 2 -31.01.2022 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2021 pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416200131.01.2022
1HCL 1 -31,01,2022-privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Podgoria, pentru anul şcolar 2022 - 202331.01.2022

Hotarari Consiliu Local 2021

NR.CONTINUTDATA
44HCL. nr. 44-21,12,2021 rectificarea bugetului local -luna decembrie 202121.12.2021
43HCL 43-21,12,2021-atribuire si incheiere contract delegare serviciu de salubrizare21.12.2021
42HCL. 42 -21,12,2021-impozite si taxe locale 202221.12.2021
41HCL. nr. 41-15,12,2021- rectificarea bugetului local decembrie 202115.12.2021
40HCL nr. 40 din 26.11.202126.11.2021
39HCL nr. 39-26.11.202126.11.2021
38HCL nr. 38 din 3.11.20213.11.2021
37HCL nr. 37 din 29.10.202129.10.2021
36HCL nr. 36 din 29.10.202129.10.2021
35HCL nr. 35 -din 29.10.202129.10.2021
34HCL nr. 34-din 29.10.202129.10.2021
33HCL nr. 33-DIN 29.10.202129.10.2021
32HCL nr. 32 din 29.10.2021
31HCL nr. 31 din 30,09,2021
30HCL nr. 30 -30.09.202130.09.2021
21HCL 21 DIN 11.06.202111.06.2021
20HCL. 20 din 28,05 - ALEGEREA PRESEDINE SEDINTE 28.05.2021
19HCL .19 din 28,05-APROBARE TAXE SPECIALE SALUBRIZARE28.05.2021
18HCL .18 din 28,05,2021- ATRIBUIRE CONTRACT SC ACVATERM SA28.05.2021
17HCL 17 - 14,05,202114.05.2021
16HCL 16 -22,04,2021,pdf22.04.2021
15HCL 15 -22,04,202122.04.2021
14HCL 14 -22,04,202122.04.2021
13HCL 13 -31,03,202131.03.2021
12HCL 12-31,03,202131.03.2021
11HCL 11 -31,03,202131.03.2021
10HCL 10 -31,03,202131.03.2021
9Aprobarea utilizarii excedentului contului de executie al bugetului local inregistrat la sfarsitul anului 202025.02.2021
8Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ BUZAU 2020" , la care comuna Podgoria este membru asociat 25.02.2021
7Insusirea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul II al anului 202025.02.2021
6Aprobarea Regulamentului pentru conferirea /retragerea titlului de cetatean de onoare al comunei Podgoria25.02.2021
5Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Podgoria pentru perioada martie - mai 202125.02.2021
4HCL nr.4 - REPREZENTANT COMUNA PODGORIA IN ATRAS29.01.2020
3HCL nr.3- ACTUALIZARE STATUT ADI ATRAS29.01.2020
2HCL nr. 2 -PLAN ACTIUNI - lg 41629.01.2020
1HCL. nr.1- REORGANIZARE RETEA SCOLARA 2021-202229.01.2020
NUMĂRULTITLULDATA
43HCL nr. 43 din 23,12,2019 - APROBARE MASURI ORGANIZATORICE, RANDAMENT FINANCIAR23.12.2019
42H.C.L. nr. 42 din 23,12,2019 - APROBARE PLAN ANUAL DE ACTIUNE SERVICII SOCIALE
ANEXA- PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE - COMUNA PODGORIA 2020
23.12.2019
41HCL nr. 41 din 23.12.2019 - MASURI ORGANIZATORICE, RANDAMENT ATRAS23.12.2019
40HCL nr 40 din 23,12,2019 - APROBARE PUZ - SC LIV DAL23.12.2019
39HCL. nr. 39 DIN 23,12,2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI - LUNA DECEMBRIE 201923.12.2019
38HCL nr. 38 din 23,12,2019

Anexa nr. 1 la HCL - impozite si taxe 2020
23.12.2019
37HCL nr. 37din 29,11,2019 - DESEMNARE CL IN COMISIA DE LOCUIRE - PROIECT29.11.2019
36HCL nr. 36 din 29,11,2019 - POM DE CRACIUN29.11.2019
35HCL nr. 35 din 29,11,2019 -modifcare HCL - 25 din 24,06,201629.11.2019
34HCL nr.34 din 29.11.201929.11.2019
33HCL nr. 33 din 31,10,201931.10.2019
32HCL nr. 32 din 31,10,201931.10.2019
3131.10.2019
30HCL. nr. 30 din 31,10,201931.10.2019
29HCL nr. 29 DIN 31,10,201931.10.2019
28HCL nr. 28 DIN 31,10,201931.10.2019
27HCL nr. 27 din 30,09,2019 -aprobarea valoarea totala a proiectului de investitie - Imbunatatirea sigurantei publice - tehnologii prin LED30.09.2019
26HCL nr. 26 din 30,09,2019 - aprobarea solicitare scrisoare de garantie din partea FGCR IFN SA- pdf.30.09.2019
25HCL nr. 25 din 30.09.2019-rectificarea bugetului local -septembrie 201930.09.2019
24HCL nr. 24 din 30,09,2019 -- reintregire excedent bugetar30.09.2019
23HCL nr. 23,08,2019- APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI PRIMUL PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES23.08.2019
21privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni (august, septembrie, octombrie)25.07.2019
20pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II - 201925.07.2019
19pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe perioada 1 ianuarie –30 iunie 201925.07.2019
18privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei PODGORIA, pentru perioada 2019 - 202328.06.2019
17privind punerea in aplicare a Sentintei Civile nr. 61/23.01.2019, pronuntata de Judecatoria Rm. Sarat in dosarul nr. 1578/287/2018, ramasa definitiva si a formelor de executare efectuate in dosarul de executare silita nr. 41/2019 al BEJ Clinciu Gheorghe31.05.2019
16H.C.L. nr. 16 din 24,05,2019

R.O.F. -Aparatul de specialitate al Primarului - Anexa la HCL 16 din 24,05,2019-
24.05.2019
15ANEXA 1- STAT DE FUNCTII 2019

H.C.L. nr. 15 din 24,05,2019

ORGANIGRAMA - 24.05.2019.
25.05.2019
14HCL nr. 14 din 24,05,201924.05.2019
13privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local
Podgoria pentru o perioada de trei luni (mai, iunie, iulie 2019)
23.04.2019
12privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 201923.04.2019
11pentru aprobarea participării comunei Podgoria, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 23.04.2019
10privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investitie:
„Sistem de canalizare menajera localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”
- obiectiv de interes local al comunei PODGORIA, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
22.03.2019
9privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investitie:
„EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala
22.03.2019
8pentru aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici actualizati privind obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul Buzau”28.02.2019
7Privind stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Comunei Podgoria, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul Europen din anul 201928.02.2019
6Privind neasumarea responsabilitatii Unitatii administrativ teritoriale - comuna Podgoria a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-202328.02.109
5Privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică
28.02.2019
4Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniverstar de pe raza de competenta a Unitatii Administrativ Teritoriale - Comuna Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019 -202028.02.2019
3privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni ( februarie, martie, aprilie 2019)31.01.2019
2privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2019 pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare31.01.2019
1privind utilizarea sumei de 343 101 lei din execedentul constituit la data de 31.12.201822.01.2019