DEZBATERE PUBLICĂ

Proicte de Hotarari 2022

Nr. Crt.Continut
14PHCL nr. 14- aprobare aviz oportunitate - PUZ -GHEORGHE PAUL DANIEL - GHEORGHE ADRIANA
13PHCL nr. 13- aprobare aviz oportunitate - PUZ - LUCA MARIUS FLORIN - LUCA MIHAELA
12PHCL 12 _-privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local
11PHCL 11 -privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2021
10PHCL 10 -privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-2022, semestrul II
8PHCL 8 - rectificarea bugetului local - luna februarie 2022
7PHCL 7 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general ale obiectivului de investitie MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
6PHCL 6 - pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Podgoria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”
4PHCL 4 - privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a sumei de 239.00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Podgoria
1PHCL. nr.1- REORGANIZARE RETEA SCOLARA 2022-2023
5PHCL.5- APROBARE BUGET LOCAL 2022
3PHCL.3- modificare contract delegare ATRAS

Act aditional si anexa, in proiect - PHCL nr 3
2PHCL nr. 2 -PLAN ACTIUNI 2022- Lg 416-2021
9

Buget local 2022 – dezbatere publică


Proicte de Hotarari 2021

Nr. Crt.Continut
42PHCL. nr. 42 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei-
41PHCL. nr. 41 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al
40PHCL. nr. 40 -impozite si taxe locale 2022

PHCL. nr. 40 - impozite si taxe 2022 PROIECT - ANEXA
39PHCL. nr. 39 Privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare ce se vor
38PHCL. nr. 38 desemnarea unui reprezentant al Consiliulului local Podgoria care
37PHCL. nr. 37 aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ
36PHCL. nr. 36 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente
35PHCL. nr. 35 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
34PHCL. nr. 34 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al
33PHCL. nr. 33 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al-
32PHCL. nr. 32 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a devizului
31PHCL nr. 31 privind declararea bunurilor imobile rezultate in urma finalizarii
30PHCL. nr. 30 privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii
29PHCL. nr. 29 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local
28PHCL. nr. 28 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
27PHCL nr. 27 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in
26PHCL nr. 26 privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul
251,PHCL nr. 25
241,PHCL nr. 24
21PHCL. nr. 21- 2021
20PHCL 20 - 2021
19PHCL 19 -2021
18PHCL. nr. 18 - studiu de oportunitate ATRAS 2021
17PHCL. nr. 17- cuantum si numar burse scolare 2020-2021
16PHCL. nr.16- titlul de cetatean de onoare
15PHCL nr. 15- APROBARE BUGET LOCAL 2021
14PHCL nr. 14-2021 - neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii proceduri ...pt anii scolari2021-2022-2023
10PHCL nr. 10...2021
9PHCL nr. 9 ...2021
8PHCL nr. 8 ...2021
7PHCL nr. 7...2021
6PHCL. nr. 6-2021
5PHCL nr. 5 -2021
4PHCL nr.4-2021
3PHCL nr.3 - 2021
2PHCL nr. 2 - 2021
1PHCL. nr.1- 2021