Dezbatere publică proiect de hotărâre

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Comunei Podgoria supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare:

 • Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019
  initiator: Chiru Marius Viorel, primar al comunei Podgoria
 • Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 poate fi consultat :
 • la sediul institutiei Primariei comunei Podgoria;
 • pe pagina de internet a Primariei comunei Podgoria:www.comunapodgoria.ro.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice, pot fi transmite in scris :
  -pe adresa de e- mail a institutiei : primariapodgoria@yahoo.com, pana la data de 22.04.2019 ;
 • pe numarul de fax al institutiei : 0238 574 953;
  -pe adresa Primariei Comunei Podgoria: sat Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau .