Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALECONSILIULUI LOCAL PODGORIA 2020-2024

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodarie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert

 1. Iorga Damian – preşedinte
 2. Iacob Ana-Viorica – secretarMavrodin Elena
 3. David Rodica
 4. Panaete Mihaela

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 1. Gheorghe Emilia Luminiţa – preşedinte
 2. Gheorghe Adrian – secretar
 3. Iosif Bogdan-Octavian
 4. Nanescu Dumitru
 5. Pricopi Ionel

Comisia pentru învăţământ cultură, sănatate, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

 1. Putrezeanu Ciprian-Adrian – presedinte
 2. Pricopi Ionel- secretar
 3. Ciui Cosmin
 4. Stefan Gabriela
 5. Iosif Bogdan