Cadrul geografic

Comuna se află pe malul stâng al râului Râmnicu Sărat, imediat în amonte de municipiul Râmnicu Sărat, și este legat de acesta printr-o șosea comunală ce merge în prelungirea șoselei naționale DN22, care își are capătul în intersecția cu DN2 în acel oraș.[

În localitatea de reședință, se află o fabrică de încălțăminte și o crescătorie de animale. La 12 km de centrul comunei se află satul Pleșești. Activitatea principală a locuitorilor comunei este viticultura. La 6 km de centrul comunei se afla satul Coțatcu, în care se găsește biserica monument istoric a parohiei „Tigoiu”. În comuna Podgoria se mai află și mănăstirea Sfânta Treime sau Podul Bulgarului situată la 500 m de DN2 între Râmnicu Săratși Focșani.