BULETIN INFORMATIV ÎN CONFORMITATE CU ART. 5 ALIN. 2 DIN LEGEA 544/2001

Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Podgoria, judetul Buzau:

Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei
Podgoria si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:

Conducerea Primariei comunei Podgoria:

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:   

  • Răpeanu Violeta – Secretar UAT
  • Email: secretar@comunapodgoria.ro
  • Tel.: 0238-578201
  • Fax: 0238-570772

Coordonatele de contact

  • Denumire: Primăria comunei Podgoria , judeţul Buzău
  • Sediul: sat Podgoria , com. Podgoria, jud. Buzău
  • Telefon:  0238-578201
  • E-mail: primariapodgoria@comunabodgoria.ro
  • Pagina de internet: www.comunapodgoria.ro

Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Modalităţi de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Cereri si formulare Legea nr.544/2001