Hotărâri ale Consiliului Local

NUMĂRULTITLULDATA
43HCL nr. 43 din 23,12,2019 - APROBARE MASURI ORGANIZATORICE, RANDAMENT FINANCIAR23.12.2019
42H.C.L. nr. 42 din 23,12,2019 - APROBARE PLAN ANUAL DE ACTIUNE SERVICII SOCIALE
ANEXA- PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE - COMUNA PODGORIA 2020
23.12.2019
41HCL nr. 41 din 23.12.2019 - MASURI ORGANIZATORICE, RANDAMENT ATRAS23.12.2019
40HCL nr 40 din 23,12,2019 - APROBARE PUZ - SC LIV DAL23.12.2019
39HCL. nr. 39 DIN 23,12,2019 - RECTIFICAREA BUGETULUI - LUNA DECEMBRIE 201923.12.2019
38HCL nr. 38 din 23,12,2019

Anexa nr. 1 la HCL - impozite si taxe 2020
23.12.2019
37HCL nr. 37din 29,11,2019 - DESEMNARE CL IN COMISIA DE LOCUIRE - PROIECT29.11.2019
36HCL nr. 36 din 29,11,2019 - POM DE CRACIUN29.11.2019
35HCL nr. 35 din 29,11,2019 -modifcare HCL - 25 din 24,06,201629.11.2019
34HCL nr.34 din 29.11.201929.11.2019
33HCL nr. 33 din 31,10,201931.10.2019
32HCL nr. 32 din 31,10,201931.10.2019
3131.10.2019
30HCL. nr. 30 din 31,10,201931.10.2019
29HCL nr. 29 DIN 31,10,201931.10.2019
28HCL nr. 28 DIN 31,10,201931.10.2019
27HCL nr. 27 din 30,09,2019 -aprobarea valoarea totala a proiectului de investitie - Imbunatatirea sigurantei publice - tehnologii prin LED30.09.2019
26HCL nr. 26 din 30,09,2019 - aprobarea solicitare scrisoare de garantie din partea FGCR IFN SA- pdf.30.09.2019
25HCL nr. 25 din 30.09.2019-rectificarea bugetului local -septembrie 201930.09.2019
24HCL nr. 24 din 30,09,2019 -- reintregire excedent bugetar30.09.2019
23HCL nr. 23,08,2019- APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI PRIMUL PAS IN ANTREPRENORIATUL SOCIAL - PRIMUL PAS SPRE SUCCES23.08.2019
21privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni (august, septembrie, octombrie)25.07.2019
20pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II - 201925.07.2019
19pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe perioada 1 ianuarie –30 iunie 201925.07.2019
18privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei PODGORIA, pentru perioada 2019 - 202328.06.2019
17privind punerea in aplicare a Sentintei Civile nr. 61/23.01.2019, pronuntata de Judecatoria Rm. Sarat in dosarul nr. 1578/287/2018, ramasa definitiva si a formelor de executare efectuate in dosarul de executare silita nr. 41/2019 al BEJ Clinciu Gheorghe31.05.2019
16H.C.L. nr. 16 din 24,05,2019

R.O.F. -Aparatul de specialitate al Primarului - Anexa la HCL 16 din 24,05,2019-
24.05.2019
15ANEXA 1- STAT DE FUNCTII 2019

H.C.L. nr. 15 din 24,05,2019

ORGANIGRAMA - 24.05.2019.
25.05.2019
14HCL nr. 14 din 24,05,201924.05.2019
13privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local
Podgoria pentru o perioada de trei luni (mai, iunie, iulie 2019)
23.04.2019
12privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 201923.04.2019
11pentru aprobarea participării comunei Podgoria, prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 23.04.2019
10privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investitie:
„Sistem de canalizare menajera localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”
- obiectiv de interes local al comunei PODGORIA, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
22.03.2019
9privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investitie:
„EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala
22.03.2019
8pentru aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici actualizati privind obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul Buzau”28.02.2019
7Privind stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Comunei Podgoria, pe perioada campaniei electorale pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul Europen din anul 201928.02.2019
6Privind neasumarea responsabilitatii Unitatii administrativ teritoriale - comuna Podgoria a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-202328.02.109
5Privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică
28.02.2019
4Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniverstar de pe raza de competenta a Unitatii Administrativ Teritoriale - Comuna Podgoria, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019 -202028.02.2019
3privind alegerea “Presedintelui de sedinta“ al Consiliului Local Podgoria pentru o perioada de trei luni ( februarie, martie, aprilie 2019)31.01.2019
2privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local stabilit pentru anul 2019 pentru persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare31.01.2019
1privind utilizarea sumei de 343 101 lei din execedentul constituit la data de 31.12.201822.01.2019